הרב אורי שרקי

תהילים - עקיצת הדבורה (מזמור ה')

אב תשע"והקלטת וידאו