הדתל"שים ודרכי התמודדות - שאלות ותשובות

עם הרב איתן אקשטיין, הרב משה אליה והרב אורי שרקיישיבת תורה בציון, י-ם, תשע"אהקלטת וידאו