הרב אורי שרקי

צפניה - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"ולצפות בשיעורים:


פרק א' - פוסחים על שתי הסעיפים, אייר תשע"ו, 3 דקות.
פרק ב' - לבחור בין סדום לאברהם, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - הצולעה והנדחה, אייר תשע"ו, 3 דקות.