הרב אורי שרקי

צפניה - הצולעה והנדחה (פרק ג')

אייר תשע"והקלטת וידאו