הרב אורי שרקי

צפניה - פוסחים על שתי הסעיפים (פרק א')

אייר תשע"והקלטת וידאו