הרב אורי שרקי

נחום - נפילת הכוחניות ועליית המוסריות (פרק ב')

אייר תשע"והקלטת וידאו