הרב אורי שרקי

יואל - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"ולצפות בשיעורים:


פרק א' - מפגש עם הטבע, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ב' - חגי התשובה, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - עליית הדורות, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ד' - צדק היסטורי, אייר תשע"ו, 2 דקות.