הרב אורי שרקי

ל"ג בעומר - רבי שמעון בר יוחאי, גוף, נשמה ופטור מן הדין

אייר תשע"ו
רשב"י שיום ההילולא שלו יחול בשבוע הקרוב, אמר שהוא יכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין. ההסבר לכך הוא על פי שאלתו של אנטונינוס לרבי (סנהדרין צא, ב): "גוף ונשמה יכולים לפטור עצמן מן הדין. גוף אומר: נשמה חטאה, שמיום שפרשה הימני הריני מוטל כאבן דומם, ונשמה אומרת: גוף חטא, שמיום שפרשתי הימנו הריני פורחת באויר כציפור". שאלתו של אנטונינוס תואמת את העקרון ההלכתי ששנים שעשו מלאכה ביחד בשבת פטורים, והוא הדין לפי זה גם בכל עבירה, שהרי היא נעשית בשיתוף הגוף והנשמה כאחד. אך קיימת הגבלה לכלל זה, והיא שאם אי אפשר היה לעשות את המעשה אלא בשיתוף השניים, שניהם חייבים, והרי אי אפשר לא לגוף ולא לנשמה לפעול בנפרד זה מזו. אלא שגם במקרה זה רבי שמעון פוטר. כך ששיטתו בהלכה נושאת גם השלכה בתחום הרוחני. דעתו של רשב"י אמנם לא נפסקה להלכה, אבל מבטאת היא את החדירה של רבי שמעון אל תוכיות הנשמה הישראלית, שבעצמיותה אין חטא כלל, גם אם חיצוניותה צריכה תיקון. זה המבט שאליו מחנכת אותנו תורתו של רשב"י.