נשות למך

כ"ד בתשרי תשס"ז

שאלה:

בסיפור למך ונשותיו מפרש רש"י שהאחת שימשה לפרייה ולרבייה והשנייה שימשה לתשמיש, ופשט הכתוב מספר שלשניהם היו ילדים. האם יש כאן סתירה בין הפשט לפירוש?

תשובה:

כתוב "וצלה ילדה גם היא, מה שמראה על כך שהיתה זו לידה לא צפויה, (של תאומים, כי לגבי נעמה נאמר רק: "ואחות תובלקין נעמה" בלי "ותהר"). כך שדברי רש"י הם עומק הפשט.