גבולות ארץ ישראל

כ"ג בתשרי תשס"ז

שאלה:

נקלעתי לויכוח עם יהודי שטען שאילת אינה ארץ ישראל. מה ההגדרות וההבדלים בין קדושת חבלים שונים של ארץ ישראל ומה ההבדל ביחסינו לגבולות ההבטחה לבין היחס לגבולות א"י היותר מינימליים? כמו כן, מה הגבול הדרומי של ארץ ישראל לפי הגר"א? שמעתי שזה ואדי אל עריש אבל אותו יהודי טען שזה גבולות ההבטחה ולא שייך לימינו.

תשובה:

יש גבולות ברית בין הבתרים בבראשית ט"ו. מהנילוס ועד הפרת כולל שני עברי הירדן. קיים ויכוח איפה בנילוס ואיפה בפרת. יש גבולות ארץ כנען שהן המובטחות בברית המילה בבראשית י"ז ומפורטות בבראשית י' ובפרשת מסעי. יש גבולות עולי מצרים, הכוללים את כל מה שכבשו  עד ימי דוד ושלמה. יש גבולות עולי בבל הכוללים את כל כיבושי החשמונאים, ומפורטים ב"ברייתא דתחומין". יש גם גבולות כיבושי צה"ל בימינו. יש להוסיף גם גבולות "כיבוש יחיד" של דוד המלך. על כל אלה קיימים דיונים אצל הפוסקים, הן מבחינת הגדרת המקומות, והן מבחינת חלותן של מצוות שונות על כל המקומות האלה. דעתי היא שמצוות כיבוש חלה דוקא על הגבול המקסימלי, בניגוד למצוות מעשר ושמיטה, כפי שמוכח מהברייתא בגיטין ח, א. לגבי הגבול הדרומי, דעת הגר"א היא שהנילוס ולא ואדי אל עריש הוא הגבול. לעומת דעת רבינו סעדיה גאון הקובע את הגבול בואדי אל עריש. מה שאמרו לך שזה לענין ההבטחה, יתכן לומר כן לפי חלק מהדעות כדי לפתור ממצוות התלויות בארץ, אך לדעתי אין זה פותר ממצוות כיבוש.