הרב אורי שרקי

חודש אדר - שמחה מיוחדת של אדר ראשון

אדר א' תשע"ו
"משנכנס אדר מרבים בשמחה". הלכה זו נאמרה גם על אדר ראשון, למרות שלכאורה מקור השמחה של חודש אדר הוא חג הפורים, ומה עניינה אם כן לחודש אדר ראשון? נראה שיש לחודש הזה עניין מיוחד במינו של שמחה. הרי זה החודש שאנו מוסיפים בשנה על מנת להדביק את הפער בין השנה השמשית לשנה הירחית, כלומר כדי להתאים את קצב ההיסטוריה של ישראל המונים ללבנה לזה של ההיסטוריה הכללית של אומות העולם המונים לחמה. יש בכך השתקפות של צפיית העולם העתידי המושלם, שבו תתמלא פגימתה של הלבנה, "והיה אור הלבנה כאור החמה" ותסתיים הכפרה על מיעוט הירח. שמחה זו, של התיקון השלם, גדולה היא כל כך, שלא ניתן לבטא אותה באופן ממשי על ידי חג מוגדר. כל החודש לאורה ולשמחה.