מהי מטרתה הסופית של היהדות?

י"ט בתשרי תשס"ז

שאלה:

מהי מטרתה הסופית של היהדות? כלומר מהו המצב האידיאלי מבחינת היהדות ביחס לעולם והאדם בתוכו?

תשובה:

לעשות שלום בין הנברא לבורא במפגש "פנים אל פנים".