הרב אורי שרקי

מלכים ב' - לחזור אל השורש (פרק י"א)

שבט תשע"והקלטת וידאו