הרב אורי שרקי

מלכים ב' - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"ולצפות בשיעורים:


פרק א' - לכל מחלה יש שורש רוחני, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק ג' - ניצוץ הקודש שבעבודה הזרה, שבט תשע"ו, 4 דקות.
פרק ט' - המקדש והשלמות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"א - לחזור אל השורש, שבט תשע"ו, 3 דקות.