הרב אורי שרקי

מלכים ב' - ניצוץ הקודש שבעבודה הזרה (פרק ג')

שבט תשע"והקלטת וידאו