הרב אורי שרקי

מלכים א' - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"ולצפות בשיעורים:


פרק א' - הבגד, הכבוד והמלכות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק ג' - שלמה והנשים, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק ה' - ללמוד חכמה מתרבויות שונות, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק ז' - המקדש והשלמות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט' - בסך הכל נמל, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"א - מאחדות לפירוד, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ג - תחילת הנפילה בפרידה מהמקדש, שבט תשע"ו, 4 דקות.
פרק ט"ו - על שמות ועל במות, שבט תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ז - מסירות נפש, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ט - הקנאות טובה רק באופן זמני, שבט תשע"ו, 2 דקות.
פרק כ"א - מלכות תלויה במוסריות, שבט תשע"ו, 2 דקות.