הרב אורי שרקי

מלכים א' - הקנאות טובה רק באופן זמני (פרק י"ט)

שבט תשע"והקלטת וידאו