הרב אורי שרקי

מלכים א' - הבגד, הכבוד והמלכות (פרק א')

שבט תשע"והקלטת וידאו