ישראל קדם לעולם?

י"ח בתשרי תשס"ז

שאלה:

איך אנחנו אומרים שישראל קדם לעולם אם המציאות שבה חיו אדם וחווה בגן עדן הייתה אידיאלית, ואם לא חטאו היינו נשארים בגן עדן, והרי ישראל היא מציאות שבאה לתקן את העולם ע"י הבאת העולם אל אחדותו?


תשובה:

אם האדם לא היה חוטא, היה מתעלה ויוצא מגן עדן ומגיע לעדן. אדה"ר הוא הוא האומה הישראלית. כשירדנו אל העולם ההיסטורי הוגשמה הזהות "אדם" שקדמה לעולם, באומה הישראלית ההיסטורית.