הגאולה לאן?

י"ח בתשרי תשס"ז

שאלה:

מהי מגמת הגאולה שתבוא לעולם? איפה סוף התהליך? כיצד יתבטא תפקיד עם ישראל בזמן הגאולה, כלומר כאשר תשרור יציבות בעולם?


תשובה:

הגאולה במובן הקלאסי של המילה איננה סוף התהליך כי אם התחלתו. היא ביסודה תהליך פוליטי של שחרור עם ישראל מן השעבוד של האומות. בעקבותיה מתחיל תהליך כללי של תיקון העולם וזיכוך המחשבות ע"י השפעתו והקרנתו של עם ישראל. לבסוף שב המעמד של "פנים אל פנים" בין הבורא לבין הבריאה להיות מצב של קבע בעולם.