הרב אורי שרקי

תפילה - שיעורים קצרים בערוץ-7, תשנ"וקבצי MP3:

שיעור 1, הקדמה, דקות, 1MB.
שיעור 2, תפילה ונבואה, 4 דקות, 1MB.
שיעור 3, יחס לתפילה, 4 דקות, 1MB.
שיעור 4, תפילת שחרית, 4 דקות, 1MB.
שיעור 5, קריאת שמע - ברכות ראשונות, 3 דקות, 1MB.
שיעור 6, קריאת שמע - ברכת "יוצר המאורות", 4 דקות, 1MB.
שיעור 7, קריאת שמע - ברכת "יוצר המאורות", 4 דקות, 1MB.
שיעור 8, קריאת שמע - ברכת "הבוחר בעמו ישראל באהבה", 4 דקות, 1MB.
שיעור 9, קריאת שמע - "שמע ישראל", 4 דקות, 1MB.
שיעור 10, קריאת שמע - הפרשה הראשונה, 3 דקות, 1MB.
שיעור 11, קריאת שמע - הפרשה השניה, 4 דקות, 1MB.
שיעור 12, קריאת שמע - הפרשה השניה, 4 דקות, 1MB.
שיעור 13, קריאת שמע - הפרשה השלישית, 4 דקות, 1MB.
שיעור 14, קריאת שמע - ברכת "אמת ויציב", 4 דקות, 1MB.
שיעור 15, שמונה עשרה - "ה' שפתי תפתח", 4 דקות, 1MB.
שיעור 16, שמונה עשרה - ברכת האבות, 4 דקות, 1MB.
שיעור 17, שמונה עשרה - ברכת האבות, 4 דקות, 1MB.
שיעור 18, שמונה עשרה - ברכת האבות, 4 דקות, 1MB.
שיעור 19, שמונה עשרה - ברכת הגבורות, 4 דקות, 1MB.
שיעור 20, שמונה עשרה - ברכת קדושת השם, 3 דקות, 1MB.
שיעור 21, שמונה עשרה - ברכת הסליחה, 4 דקות, 1MB.
שיעור 22, שמונה עשרה - ברכת הגאולה, 4 דקות, 1MB.
שיעור 23, שמונה עשרה - ברכת הרפואה, 5 דקות, 1MB.
שיעור 24, שמונה עשרה - ברכת השנים, 4 דקות, 1MB.
שיעור 25, שמונה עשרה - ברכת קיבוץ הגלויות, 4 דקות, 1MB.
שיעור 26, שמונה עשרה - ברכת קיבוץ הגלויות, 4 דקות, 1MB.
שיעור 27, שמונה עשרה - ברכת השופטים, 4 דקות, 1MB.
שיעור 28, שמונה עשרה - ברכת השופטים, 4 דקות, 1MB.
שיעור 29, שמונה עשרה - ברכת המינים, 4 דקות, 1MB.
שיעור 30, שמונה עשרה - ברכת המינים, 3 דקות, 1MB.
שיעור 31, שמונה עשרה - ברכת הצדיקים, 4 דקות, 1MB.
שיעור 32, שמונה עשרה - ברכת ירושלים, 4 דקות, 1MB.
שיעור 33, שמונה עשרה - ברכת הישועה, 5 דקות, 1MB.
שיעור 34, שמונה עשרה - ברכת "שומע תפילה", 4 דקות, 1MB.
שיעור 35, שמונה עשרה - ברכת העבודה, 4 דקות, 1MB.
שיעור 36, שמונה עשרה - ברכת הכהנים, 4 דקות, 1MB.
שיעור 37, שמונה עשרה - ברכת השלום, 3 דקות, 1MB.