תורה, מצווה ודבר ה'

י"ב בתשרי תשס"ז

שאלה:

באחד משיעורי הווידאו באתר מכון מאיר הנקרא "הפתיחה לספר הכוזרי", לקראת סופו, טוען הרב שתורה הינה דבר ה' - זאת כדי להעיר ולהאיר את עיני התלמידים אשר חשבו שתורה הינה מצווה והרי כתוב: "תורה ומצווה". אבל כתוב בתפילת "גאל ישראל" כך: "אמת אשרי איש שישמע למצותיך. ותורתך ודבריך ישים על ליבו". דהיינו ניכר מאוד מן הכתוב שיש מצוה ויש תורה ויש דבר ה'. אי לכך ובהתאם לזאת אי אפשר לומר שתורה הינה דבר ה' כ"ש: "ותורתך ודבריך ישים על ליבו".

תשובה:

"תורתך" הוא כינוי לתורה שבכתב. "ודברך" כינוי לתורה שבעל פה (פירוש עץ יוסף). הכינוי "דבר ה'" לתורה בכללה הוא לעומת המצוות, מה שאין כן בתוך התורה עצמה שתיתכן חלוקה פנימית.