השפעות על רביינו בחיי

י"א בתשרי תשס"ז

שאלה:

למדנו על כך שרבינו בחיי הושפע בספרו מן הצופים, וספרו חובת הלבבות דומה מאוד לאיגרת האחים הטהורים. כיצד להסביר את הדימיון? למה מייחסים לזה כזו חשיבות, מי הושפע ממי, גם באקדמיה וגם בעולם הישיבות?

תשובה:

מבחינה הסטורית סביר שהושפעו הצופים מחובות הלבבות. על כל פנים יש שורשים משותפים לשניהם באסכולה מבצרה שבעירק. ובכל מקרה ברור שמשנה מוסרית יש ביהדות מקדמת דנא, כגון מסכת אבות, אבות דרבי נתן, ודרך ארץ רבה וזוטא. ועוד מקודם לכן בספר בן סירא. וגם בתנ"ך ספר משלי ועוד.