"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"

ד' בתשרי תשס"ז

שאלה:

הקשבתי לשיעורך "ה' מלך", בו אתה מסביר שהנביאים למדו אותנו ש"ה' הוא אלוקים", זאת אומרת איחוי של המוסר עם הטבע. שאלתי: מה אם כך הכוונה של ההבטחה לעתיד לבוא "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"?

תשובה:

יהיה שמו, כלומר הופעתו כלפי הנברא, גילוי של אחדות, כשם שהוא עצמו כבר אחד.