בגדי כהן גדול בליל יום הכיפורים

ד' בתשרי תשס"ז

שאלה:

לפי יומא א' ע"א במשך שבעת הימים לפני יום הכיפורים כהן גדול היה גר בלשכת פלהדרין (או פרהדרין) שהיא בעזרה ולא היה עוזב את בית המקדש. אילו בגדים הוא לבש במשך השבוע ההוא - בפרט, בליל יום הכיפורים? מצד אחד, בעזרה הוא חייב ללבוש שמונה בגדי הזהב שלו. מצד שני, לפי מה שנאמר ביומא ל"א ע"ב (וכך כותב גם ר' קהתי בפירושו על המשנה ד' בפרק ג') לפני הטבילה הראשונה ביום הכיפורים הוא היה לובש בגדי חול. איך זה מסתדר?

תשובה:

החיוב ללבוש שמונה בגדים הוא בזמן העבודה בלבד.