הרב אורי שרקי

יום הכיפורים - תשובה ומצוות שני הסעירים

אלול תשע"ההקלטת וידאו