הרב אורי שרקי

יהושע - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"ולצפות בשיעורים:


פרק א' - כיבוש הארץ הוא עיסוק בתורה, אב תשע"ה, 3 דקות.
פרק ג' - ההתקדשות לקראת מעמד חציית הירדן, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ה' - חג הפסח הוא יום העצמאות, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ז' - האידיאולוגיה של עכן, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ט' - חשיבות העמידה בדיבור, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק י"א - קריאה לשלום, אב תשע"ה, 2 דקות.