הכשרת הכלים שגוי השתמש בהם

כ"ו באלול תשס"ו

שאלה:

קיבלתי כלים של סבי ז"ל. סבי טופל בשנותיו האחרונות ע"י עובדת זרה שגם השתמשה בכלים. במידה וידוע שהקפידה בכשרות עבור סבי - האם יש צורך בהגעלת הכלים כיוון שהשתמשה בהם?

תשובה:

מה שהיה בשימוש בכלי ראשון צריך הגעלה. השאר לא.