הרב אורי שרקי

בחוקותי - "העשירי יהיה קדש לה'", חרם מן האדם וסמכות של משטר פוליטי

סיון תשע"ההקלטת וידאו