הרב אורי שרקי

בהר - מחזוריות של 7 בהיסטוריה

אייר תשע"ההקלטת וידאו