הרב אורי שרקי

אחרי מות - שחיטה שווה שפיכת דם


ניסן תשע"ה


הקלטת וידאו