הרב אורי שרקי

ספירת העומר - המעבר משבעה שבועות לשבוע שמיני

ניסן תשע"ה
ימי ספירת העומר הם מעבר משבעה שבועות לשבוע שמיני, שבראשיתו ניתנה התורה. המספר שמונה מורה על ההתעלות מעל הטבע, כשם שהשמן צף על פני המים. גם בית המקדש שייך למדרגה זו, ולכן נחנך ביום השמיני אחרי פרישה של אהרון ובניו שבעת ימים מכל ענייני העולם הזה. שבעה השבועות של ימי ספירת העומר הם אפוא תמצית מקוצרת של כל ימי העולם, בין של היחיד ובין של כל ההסטוריה כולה. אם ננצל אותם כראוי אנו צפויים להשפיע מכוחם על כל השנה כולה ואף להטות את כף ההסטוריה כולה לטובה. זכינו בדורותינו לראות בעינינו את ראשית המימוש של הפוטנציאל של הימים האלה. כה נוסיף בעזרת ה'.