המלך יואשיהו כבעל תשובה

כ' באלול תשס"ו

שאלה:

שמעתי בשיעור שמי שגדל כחילוני ובזמן מסוים מחליט לחיות חיי תורה ומצוות, בעצם לא נקרא בעל תשובה אמיתי. אבל חז"ל מכנים את מלך יואשיהו כהבעל תשובה "par excellence" - רק שגילו את הספר תורה היחיד שנשאר, מזה אפשר להבין שלא חונך במצוות ולימוד תורה. איך זה מתיישב?

תשובה:

יאשיהו ידע שעם ישראל קיבל את התורה ושהוא חייב לקיים את מצוותיה. שהרי את ספר התורה גילו במקדש רק אחרי שהמלך החליט לעבוד את ה' ולטהר את המקדש מעבודה זרה. גילוי הספר המקורי בכתב ידו של משה עשה עליו רושם חזק והביא אותו להחלטה לכרות את הברית המחודשת עם כל העם בנוסף למעשיו הראשונים.