הרב אורי שרקי

צו - לא כולם מושלמים


ניסן תשע"ה


הקלטת וידאו