ספרים על הנצרות - המלצות

כ' באלול תשס"ו

שאלה:

קראתי את מאמרך "אנחנו והנצרות" בעקבותיו ובעקבות התעניינות קודמת שלי בנושא אשמח אם תוכל להמליץ לי על מאמרים וספרים בנושא.

תשובה:

הרב אליהו בן אמוזג כתב רבות על כך. שני ספריו העיקריים בנושא הם בצרפתית: "Israel et l'humanite", "Morale juive et morale chretienne". המהדורות העבריות "ישראל והאנושות" ו"בשבילי מוסר" אינן נאמנות למקור. תרגום חדש נמצא בהכנה אצל הרב אליהו זיני מהטכניון. עיין גם בספרו החשוב של אברהם לבני "שיבת ציון נס לעמים". גם בספר "המוקש הנוצרי" מאת צורישדי. ספרות הפולמוס לדורותיה מרובה מאוד. חלק גדול ממנה מרוכז ב,אוצר הויכוחים" מאת אייזנשטיין.