הלכות לא מובנות בתחילת שולחן ערוך

כ"ו באדר תשע"ה

שאלה:

בסימנים הראשונים של שו"ע ומשנ"ב או"ח מופיעות מספר הלכות שאינני מצליח להבין אותם, כגון זה שקריאת האותיות על הקבר, לבישת שני בגדים בבת אחת או לישון על בגדים גורם לשכחת הלימוד, וכן עוד כמה הלכות בסגנון זה, שקשה לי לקבלן. האם הרב יוכל להסביר אותם?


תשובה:

עיין ספר באר הגולה למהר"ל באר שני שמתייחס להלכות דומות.