הרב אורי שרקי

פסח - הספר "פחד יצחק" על השיר "דיינו"


אדר תשע"ה


הקלטת וידאו