הרב אורי שרקי

תזריע - שלבי התדרדרות הצרעת


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו