הרב אורי שרקי

ויגש - ראשית הערבות הישראלית


שבט תשע"ההקלטת וידאו