מכון אורה, סדרות תשע"ה, תשע"ו. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.