נבואה ורוח הקודש

י"ח באלול תשס"ו

שאלה:

מה היחס בין נבואה לרוה"ק? היעלה על הדעת שכל אחד מבני הנביאים בימי בית ראשון ידע יותר מהאר"י למשל? אין כוונתי בשאלה לסיבות להפסקת הנבואה, אלא מהו הציר הרוחני המוביל לרוה"ק ומהו הציר לנבואה. במילים אחרות, הנבואה אמורה לחזור, אז מהו הציר הרוחני לכך (מסילת ישרים, שערי קדושה וכו' מובילים לרוה"ק ולא לנבואה)

תשובה:

אצל חז"ל הביטוי "רוח הקודש" משמעותו נבואה. החילוק בין שתי המדרגות התחדש בימי הביניים. על כל פנים זה וזה מאותו המין, אלא שברוח הקודש יכולים להתערב סיגים. בני הנביאים פגשו באופן חווייתי את מה שהמקובלים הכירו בתור חכמה או בתור שארית של חוויה.