שיעורים נפרדים:

שיעור א', מרחשוון תשע"ה, 10 דקות.

שיעור ב', כסלו תשע"ה, 11 דקות.