אכזריותו של אלוהים?

כ"ו במרחשוון תשע"השאלה:

שאלה: אלוהים ציווה לרצוח את אוכלוסיית ההומואים וכך גם היטלר.

אלוהים ציווה לרצוח את עובדי העבודה הזרה (כמיליארד וחצי איש בימינו) וכך גם היטלר נגדנו (העם היהודי).

אלוהים ציווה לפגוע בחפים מפשע בארץ ישראל ולכבוש אותה מהיבוסי, אמורי וכו'. כך גם היטלר כבש את פולין, צרפת וכו'.

האם אתה רואה בהתייחס למעשים אלה הבדל בין היטלר לאלוהים?


תשובה:

אלוהים ציווה לשפוט. היטלר ציווה לרצוח. התורה דנה לא את האדם על נטיותיו המיניות, אלא על מעשיו. בחברה שבה מעשה כלשהו אסור, העושה אותו נידון. גם ידוע שכל עונשי מיתה ביהדות אינם ניתנים למימוש, כך על פי ההלכה, כי אם באים להצביע על חומרת המעשה. ויעויין אגרות הראי"ה אגרת כ.

הוא הדין על עובדי עבודה זרה, שאין אנו מצווים להורגם כי אם בהילחמם עמנו או כשאנו כובשים את ארצנו ולא בחו"ל. יעויין רבנו בחיי פרשת וילך על "אלהי נכר הארץ". גם אצל בני נוח, החיוב לדון נפשות הוא האפשרות המקסימלית ולא חיוב נורמטיבי.

התורה מודיעה שרשעתם של עמי כנען היא המחייבת אותם. כמו כן הוצע להם לקבל על עצמם שבע מצוות בני נוח, ואז לא פוגעים בהם. גם נפוליאון ואלכסנדר כבשו ארצות וגם היטלר אכל גבינה לבנה. מובן שלא כל דבר דומה גורם להשוואה בין אישיות לאישיות. היטלר כבש מתוך שנאה לעולם, מה שאין כן האחרים. עצם מציאות המלחמה היא נתון היסטורי כפוי עלינו. ויעויין אגרות ראיה ח"א עמ' ק.

אכילת גבינה לבנה מותרת לחלוטין גם מבחינה מוסרית.