שיחות נפרדות:

שיחה א', 6 דקות (MP3, 2MB).

שיחה ב', תמוז תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ג' - מי ינצח בסוף - ימין או שמאל?, שבט תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיחה ד' - מי ישלוט במדינה?, תמוז תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, 14 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיחה ה' - דברי הרב ברב-שיח באוניברסיטת בר-אילן, כ"ט באדר ב' תשע"ד' 88 דקות. (וידאו). אודיו (MP3, 31MB).

שיחה ו' - דיון בין הרב אורי שרקי לבין יותם זמרי, טבת תשע"ו, 81 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 29MB).