הרב אורי שרקי

ואתחנן - הספר "מגלה עמוקות" לרבי נתן נטע שפירא על תיקון חטא אדם הראשון


אב תשע"ד


הקלטת וידאו