הרב אורי שרקי

בלק - מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

תמוז תשע"ד
היכולת לקבוע את אופיו של עם ישראל נובעת מהעמידה מבחוץ, כגון זו של בלעם, נביא האומות, שיכול לדון באופן אובייקטיבי את המצב. יתכן שבזמן שבלעם דן שאהלי ישראל טובים הם, כשהוא צופה מראש ההר, היו למטה בקרב המחנה מי שראו את המציאות אחרת. העבירות, המשיכה אל בנות מואב, הקנאה השנאה והתחרות, כל אלה עשויים היו להעיב על התמונה האופטימית שעולה מדברי בלעם. אלא שכבר הודיע שלמה המלך שהמומים של האומה מתראים דווקא כשרואים תמונה חלקית, אבל בראיה כוללת, שבה מביאים בחשבון את כל המרכיבים של הזהות הלאומית, אז "כולך יפה רעייתי – ומום אין בך".

מציאותם של נביאים אצל אומות העולם טורדת את הרגלי החשיבה שלנו. הלוא ידענו מרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי שהנבואה היא כשרון ישראלי דווקא, ומה לנבואה ולאומות העולם? אלא שכשם שישראל הם לב האומות כך הנבואה הישראלית היא לבן של כל הנבואות. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, פנייתו היא אל כל העולם, אלא שהדיבור נקלט באופנים שונים לפי מידת הזכות של השומע. עם ישראל קולט את הדיבור בטהרתו, ולכן גם מבין את אופיו המוסרי, שאין הנבואה שורה אלא על חכם – הלומד מכל אדם, גבור – הכובש את יצרו, ועשיר – השמח בחלקו. לעומת זאת, אומות העולם, כל אומה לפי דרגת זכותה, קולטים שברי מסרים, ולאו דווקא את המימד המוסרי שבהם.

הנבואה לכלל האנושות משמשת כהקדמה לדבר ה' שבישראל. איוב בלעם ויתרו, גדולי הרוח של האנושות הם הם לפי המדרש יועצי פרעה העומדים על אופיו של משה מושיען של ישראל בשעת לידתו.