הרב אורי שרקי

נשא - הראי"ה קוק על קול ה' המדבר אל משה ועל הנהגות ה' שונות

מתוך הספר "מדבר שור"


סיון תשע"דלהוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).הקלטת וידאו