הרב אורי שרקי

בהר - הראי"ה קוק על עבודת האדמה, שמיטה, קניין קרקע וכיבוש ארץ ישראל


אייר תשע"ד


הקלטת וידאו