הרב אורי שרקי

אמור - הראי"ה קוק על האיסור לכהן להטמא למת


אייר תשע"דלהוריד את השיעור להאזנה (MP3, 7MB).הקלטת וידאו