הרב אורי שרקי

מצורע - הרב קוק על הטהרה במים ועל אגדה ממסכת שבת הקשורה להלכות נדה


ניסן תשע"ד


הקלטת וידאו